VISI

Membangun kekuatan tamadun Islam di Malaysia berasaskan keadilan bersama.

MISI

Membina kekuatan keperibadian yang berpaksikan Islam serta penguasaan budaya ilmu, kehidupan sihat, perancangan dan teknologi

OBJEKTIF

Memantapkan kefahaman ahli serta masyarakat bagi melahirkan pimpinan di masa depan.Mengangkat kesedaran peri-pentingnya pembinaan keluarga.
Membentuk remaja ke arah membangunkan potensi intelektual, fizikal dan spiritual.

Membimbing pemuda menjadi individu muslim berketrampilan dan bertanggungjawab terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara.

Menyedia, menerbit dan menyalurkan maklumat-maklumat yang melibatkan kepentingan ahli dan masyarakat melalui saluran media yang dibenarkan.

Mewujudkan pusat-pusat pendidikan dan latihan ke arah meningkatkan taraf sosio-ekonomi ahli dan masyarakat.

Membantu masyarakat dari segi kebajikan dan aspek kemanusiaan.

Leave a comment